Monthly Archives: January 2017

Протоколът

В медиите периодично се правят коментари за поведението и облеклото на публични личности и институции. Понякога те са не само взаимно изключващи се, но и комични. Намерението в повечето случаи е да се разясни на обществото кое е прието и … Continue reading

Posted in Коментари | Comments Off on Протоколът