Monthly Archives: November 2016

Homo sapiens

Жителите на една страна се наричат народ. Хората и човеците са материални същества. Но има известна разлика и тя става все по-застрашителна и не е в полза на човеците. Много често хората са тези злобни, заслепени от алчност и лицемерие … Continue reading

Posted in Коментари | Comments Off on Homo sapiens