Вицепрезидентската институция в парламентарната република България

rosen_plevneliev_popova

Държавното устройство на Република България е парламентарна република.
В президентските републики това е най-важната институция, която е изцяло отговорна за управлението на страната и е обяснимо присъствието и на вицепрезидент.
По Конституция България е парламентарна република, което означава, че най-висшият орган на управление е Народното събрание. Президентът е държавен глава, който е сред органите на държавната власт и се избира пряко за срок от 5 години.
Президентът е висш орган и символ на държавността, той „олицетворява единството на нацията и представлява Р България в международните отношения“. Така е записано в Конституцията. Той има представителна функция в международните отношения, арбитражна функция- за да се осигурят нормални взаимоотношения между държавните органи при осъществяването на властта, както и функции по отбраната и сигурността на страната в качеството на върховен главнокомандващ.
Вицепрезидентът подпомага президента, но не го замества в случай на отсъствие. Единствено при предсрочно прекратяване на пълномощията на президента вицепрезидента встъпва в длъжността на президент до новите избори. Той самият няма собствени фиксирани правомощия, а по изключение, ако президентът му възложи част от своите по чл. 98 от конституцията, той ги придобива. Пример за това е да назначава освобождава служители от президентството, да предоставя, възстановява, освобождава и лишава от българско гражданство, да предоставя убежище, да помилва.
На практика нещата са доста по различни от това, което е записано в най-висшия закон на републиката.
И двете институции разполагат със свои отделни канцеларии, които в повечето случаи излъчват разнопосочни сигнали към обществото. Напрежението между тях започва да се забелязва и да расте още след първата година на съвместното им съществуване. И двамата разполагат с огромен апарат от секретари, съветници и всевъзможни експерти във всички сфери от обществения и политически живот на страната.
В действителност функцията на вицепрезидента не е ясна дори в чисто протоколен план. Виждали сме на тържествени заседания в парламента да липсва изобщо обръщение към него.
Още по-объркващо се получава, когато позицията на вицепрезидента е далеч по-адекватна и в съзвучие с потребностите на обществото, отколкото тази на президента. Това наблюдавахме и вчера на пресконференцията на президента и вицепрезидента по повод четвъртата година от началото на мандата им. Вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова имаше поведение и изказ на държавен глава, който отлично познава дневния ред на обществото и може да даде ясни и точни отговори по ключови въпроси, докато държавният глава г-н Росен Плевнелиев затвърди впечатлението, че говори по принцип и то със заучени клишета и фрази, които не кореспондират с действителността.
Това продължава вече 25 години и може би е време политическият елит да попита гражданите какво мислят и дали се нуждаят от вицепрезидент.

This entry was posted in Коментари. Bookmark the permalink.

Comments are closed.